pátek 13. listopadu 2009

5. ocenění blogu

Dnes dostal můj blog své 5. ocenění...
Děkuji moc Dagi - moc a moc si toho vážím.


This award can be granted up to 9th blogs and include a link to the person who gave you awards.
And here are my award-winning blogs:

Toto ocenění můžeš udělit maximálně 9.blogům a uvést odkaz na toho,kdo ti ocenění dal.
Zde jsou mnou oceněné blogy:

Žádné komentáře: